Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy en stellen alles in het werk om deze te beschermen. Met deze privacyverklaring kan U kennis nemen van de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt en de rechten die U in dit verband kan uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving waaronder ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation – afgekort GDPR).

Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen in ons stelt en wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wij dragen er dan ook zorg voor dat de persoonlijke gegevens die u ons verschaft te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.

1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens ?

Begrafenisonderneming Jeirro BV
Begrafenissen De Deyn
Burchtdam 104
9400 Ninove
Tel: 054/32 36 96
Mail: info@begrafenissendedeyn.be
Zaakvoerder: Leen De Deyn – tevens de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en verwerker

De verwerkingsverantwoordelijke en verwerker kunnen beroep doen op onderaannemers/werknemers om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wij garanderen dat eenieder die onder ons gezag handelt en tot de persoonsgegevens toegang heeft deze persoonsgegevens uitsluitend verwerkt met de instructies die zij hieromtrent krijgen en zich specifiek tot vertrouwelijkheid heeft verbonden.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan andere ontvangers zoals overheidsinstanties indien dit nodig is om de overeenkomst met U te kunnen naleven.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte. Indien dit uitzonderlijk toch het geval zou zijn, zullen we de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat dit gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden en voor hoe lang ?

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Rijksregisternummer
 • Naam/voornaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Foto/video

Waarom Begrafenissen De Deyn gegevens nodig heeft:

Begrafenissen De Deyn verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt al dan niet bij het invullen van een contactformulier op onze website.

Begrafenissen De Deyn verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u te kunnen opnemen als dit nodig is in de uitvoering van onze activiteit of op uw verzoek, en/of om uw schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch moeilijk of niet te bereiken bent.

Daarnaast kan Begrafenissen De Deyn uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst/opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening in het kader van een uitvaart zoals o.a.:

 • Het behartigen van de uitvaartdienst en begrafenis van een overleden naaste
 • Levering van bloemen besteld via onze website voor een uitvaartdienst
 • Levering van rouwartikelen besteld via onze website
 • Bezorgen van rouwbetuigingen verzonden via onze website, aan de familie
 • Het opstellen van een laatste wilsbeschikking met voorafregeling van de uitvaart

van de opdrachtgever zelf

 • Facturatie en boekhouding
 • Klanten en leveranciersbeheer

Hoe Lang ?

Begrafenissen De Deyn bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Uw gegevens worden niet langer dan 1 jaar  bewaard. 

Delen met anderen

Begrafenissen De Deyn verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Meer bepaald zou dit bij wijze van voorbeeld voor onze activiteit kunnen zijn:

 • de drukkerij voor het rouwdrukwerk
 • de voorgangers, priesters, consulenten of moderatoren van de uitvaartdienst
 • de begrafenisplaats
 • desgevallend het crematorium
 • de gekozen krant voor plaatsing rouwbericht
 • gemeentehuis

Wij kunnen u hierbij bevestigen dat wij  samenwerken met  bedrijven die GDPR compliant zijn.

Google Analytics

Begrafenissen De Deyn maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Begrafenissen De Deyn bij Google resultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google na voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Begrafenissen De Deyn te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht , of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Begrafenissen De Deyn heeft hier geen invloed op.

Begrafenissen De Deyn heeft Google geen toestemming gegeven om via Begrafenissen De Deyn verkregen Analytics – informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

3. Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd ?

Begrafenissen De Deyn heeft passende technische en organisatorische maatregelen, beschermingsmaatregelen en waarborgen uitgewerkt om uw Persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, en in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, fout gebruik of ongeoorloofde wijzigingen.

De website van Begrafenissen De Deyn maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in de verkeerde handen vallen.

Begrafenissen De Deyn doet alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen.

Ondanks de voormelde maatregelen van Begrafenissen De Deyn dient U zich er van bewust te zijn dat er steeds risico’s verbonden zijn aan het verzenden van Persoonsgegevens over het internet. De veiligheid en bescherming van uw Persoonsgegevens kan nooit volledig worden gegarandeerd.

In geen geval kan Begrafenissen De Deyn verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van de Persoonsgegevens door een derde.

4. Welke rechten heeft U met betrekking tot uw persoonsgegevens ?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@begrafenissendedeyn.be en Begrafenissen De Deyn zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen de 4 weken, op uw verzoek reageren.

Als U opmerkingen, vragen of klachten heeft m.b.t. deze privacyverklaring kunt U deze via e-mail bezorgen aan info@begrafenissendedeyn.be.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Begrafenissen De Deyn verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Begrafenissen De Deyn via info@begrafenissendedeyn.be.

5. Wijziging aan deze privacyverklaring

De meest recente versie van deze verklaring is steeds beschikbaar via een koppeling onderaan op de homepage van onze website.